JORNADA; “LA GESTIÓ DELS SERVEIS A LES PERSONES: CONTRACTACIÓ PÚBLICA I POBRESA ENERGÈTICA”.

15 i 20 de juny de 2017
Palau de la Diputació de Tarragona
Sala Santiago Costa

INSCRIPCIONS: del 29 de maig al 14 de juny de 2017. L’activitat es gratuïta. Accés al formulari d’inscripció.

L’objectiu de la Jornada és conèixer i posar en comú diferents punts de vista i actuacions pel que fa a la contractació pública i la pobresa energètica així com generar coneixement i crear sinèrgies al territori per donar resposta als nous reptes dels serveis socials.

Organitza: Consell Comarcal del Tarragonès. Col·labora: Sorea. Amb el suport de: Diputació de Tarragona i Generalitat de Catalunya.
Per accedir a la totalitat del programa us podeu  descarregar el tríptic

 

VIDEO ENTRE PERSONES

“Entre persones” és el vídeo commemoratiu dels 25 anys de serveis socials al Consell Comarcal del Tarragonès. El mateix ha estat realitzat per Romesco Produccions amb guió elaborat per la Unitat d’Infància i Família del Departament de Benestar Social del Consell Comarcal del Tarragonès. Les principals idees que es volen transmetre són: el servei a les persones, el treball d’equip i  el valor dels municipis de la comarca del Tarragonès

entrepersones

Aquí en teniu l’enllaç

Jornada EDUCAR PER INCLOURE. Eines per a la inclusió Social

logotip Consell

EDUCAR PER INCLOURE

Jornada Eines per a la inclusió social

pencil-1010604_1920

En el marc del Pla Local d’Inclusió Social del Tarragonès adscrit a la Unitat de Ciutadania i Cohesió de l’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del Tarragonès, estem organitzant la Jornada Educar per incloure: Eines per a la inclusió social  de forma conjunta amb la Universitat Rovira i Virgili,  Càtedra per a la Inclusió Social i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a Tarragona. La Jornada es durà a terme els dies 27 i 28 d’octubre. El dia 27 a l’Aula Magna del Campus Catalunya URV Tarragona i el dia 28 al Castell de la Nou de Gaià.

Amb la realització de la Jornada Educar per incloure: Eines per a la inclusió social  pretenem:

 • Reconèixer i mostrar la tasca que estan portant a terme en l’àmbit de l’educació inclusiva tant els professionals de diferents administracions com les entitats que actuen als municipis de l’Àrea Bàsica del Tarragonès.
 • Apropar als professionals de serveis socials, de centres educatius, de centres oberts, tècnics municipals, estudiants d’educació social, pedagogia, psicologia, entitats socials, educatives, de lleure, esportives, representants polítics i de l’administració etc, els esforços adreçats a favor de l’inclusió social d’infants i famílies en els darrers anys al Tarragonès.
 • Facilitar eines innovadores per a l’inclusió als professionals que actuen a primera línea i ampliar el ventall propi de recursos disponibles.
 • Generar un espai on professionals, persones, estudiants i/o entitats del Tarragonès, puguin presentar una idea o projecte inclusiu en curs, incipient o desplegat al Tarragonès.

 La Jornada és una oportunitat a l’hora d’apropar l’experiència del treball en l’àmbit de l’inclusió social al Tarragonès i  facilita un espai a persones, professionals, estudiants, entitats socials, etc. que tenen una idea o projecte inclusiu.

Adjuntem el programa de la jornada “Educar per incloure” per a que us el pugueu descarregar.

Per a poder formalitzar la inscripció ho podeu fer al següent enllaç:

https://goo.gl/forms/jrUCrlU4WObsEGjw2

INCLUSIÓ SOCIAL, QUÈ HI PUC FER?

Per Sió Santaulària. Psicòloga. Pla d'Inclusió Social del Tarragonès.

 De què parlem quan parlem d’inclusió social?

     La inclusió social és un procés que fa que les persones tinguin oportunitats i recursos per a participar plenament en la vida econòmica, social i cultural i arribar a un nivell de benestar que es consideri normal en la societat on viuen.

     Una societat que dona importància a la inclusió social intenta garantir el respecte als drets donarlamahumans i a la dignitat de tothom, així com evitar qualsevol tipus de discriminació. L’objectiu de la inclusió social és ajudar a fer més estrets els lligams entre la gent i, per tant, facilitar una millor convivència als barris, pobles i ciutats. Els conceptes oposats a la inclusió social són la pobresa i l’exclusió.

 

Pobresa és el mateix que l’exclusió social?

     La pobresa es considera la manca de recursos per a cobrir les necessitats bàsiques. Per pobresa absoluta s’entén quan una persona no pot garantir una mínima qualitat de vida. Per pobresa relativa, ens referim a les desigualtats entre els membres de la mateixa societat. L’exclusió social és un concepte més ampli perquè parla també d’una manca d’integració i/o participació en la societat. Per exemple, qui no te amistats o una bona xarxa veïnal tindrà dificultats afegides si pateix una malaltia o accident. Així mateix, una persona sense permís de treball no podrà accedir a una feina digna.

Les game-figure-598036persones en procés d’exclusió social no només es van allunyant dels recursos i oportunitats generals, sinó que també se’n senten cada vegada més lluny. Perden la confiança en les seves capacitats per sortir se’n i desenvolupen un malestar cap a les administracions i cap a la societat en general. Se senten com si les haguessin oblidades.

Trobem exclusió social tant en èpoques de crisi com de bonança econòmica i  pot afectar a una persona, un grup social, tot un barri o municipi.

     La pobresa sovint va acompanyada d’exclusió social, però no sempre és així i necessàriament l’una porta l’altre. Hi ha persones amb poc recursos que reben suport i reconeixement del seu entorn i d’altres sense problemes de diners que, per diferents motius, perden involuntàriament els vincles amb la resta de la societat i , per tant, amb importants oportunitats de millora. Les polítiques d’inclusió social intenten combatre els dos fenòmens: pobresa i exclusió.

 Perquè podem patir exclusió social?

Per acumulació, interacció i encavalcament de desavantatges en un moment donat de la vida.  Per desavantatges entenem aquelles condicions que no ajuden avançar en la direcció d’assolir un benestar òptim.

Desavantatges per àmbit.

PLIS

 • Sociosanitari:

Ser dependent: per addiccions, malalties cròniques, discapacitats,  maltractaments, etc.

 • Residencial

No tenir un lloc on viure o viure en un lloc degradat o insegurs

 • Econòmic

No tenir accés suficient a les diferents fonts de renda (salaris, pensions, ajudes públiques, etc.)

 • Relacional

Trobar-se en situació de monoparentalitat, inexistència de xarxa de suport famíliar, amics, veïns, etc.., excessives responsabilitats domèstiques, maltractament d’algun tipus( gènere, gent gran, infància, etc…),  sentir-se amb enuig, frustració, impotència, amb no relació a l’entorn, etc.

 • Laboral

Trobar-se en atur, feines a temps parcial  quan se’n necessita una a temps complert, feines precàries (sense contracte, mal pagades, amb horaris difícils de combinar, etc.)

 • Formatiu

Ser analfabet, amb baix nivell formatiu, desconeixement de les noves TIC, falta de qualificació professional o qualificació o obsoleta.

 • Ciutadà o participatiu

No tenir accés a drets socials o polítics bàsics,  per exemple, no tenir “papers”. Dificultat per accedir als serveis públics, no implicar-se en processos de participació ciutadana o política.

 • Territorial

Viure en barris degradats, mala fama, segregats o allunyats dels serveis bàsics.

Quines persones poden ser afectades per la exclusió social?

     L’exclusió social, no és exclusiva d’un determinat col·lectiu o grup de població, sinó que es un risc que pot afectar a qualsevol persona.  Es pot patir aquesta situació de forma temporal, per exemple, fruït d’una situació de pèrdua del lloc de treball, malaltia d’algun familiar, o de forma permanent, en aquelles persones que no poden accedir als mecanismes de desenvolupament vital.

murdona

El risc apareix quan, davant d’un esdeveniment desfavorable (atur, ruptura familiar o malaltia sobrevinguda, etc) els altres àmbits no ho compensen i entrem en una espiral de factors d’exclusió. Uns problemes en fan més grans i viceversa.

Avui en dia es parla de tendències que poden generar risc social:

 • Precarització del mercat de treball.
 • Canvis en l’estructura tradicional de la família.
 • Persistència en les desigualtats entre homes i dones.
 • Afectacions en la salut.
 • Augment de la població gran.
 • Immigració i fenomens relacionats de racisme o xenofòbia.
 • Afebliment de la protecció social.
 • Desafecció política.
 • Dificultats en la mobilitat i accessibilitat.

Podem parlar d’intensitats en l’exclusió  social?

    L’exclusió social té diferents intensitats ( dels simple risc o vulnerabilitat a l’exclusió greu) i sovint va acompanyada d’un teixit social que no se’n sent  responsable. Amb tot i això, es pot parlar de grups socials amb més risc.

     Més enllà dels desavantatges que poden ser causes d’exclusió, hi ha eixos de desigualtat social que poden empitjorar encara més la situació d’una persona afectada:

 • Ser dona de qualsevol edat, cultura o origen
 • Provenir d’un país empobrit
 • Ser infant, adolescent o persona més gran de 65 anys
 • Tenir una cultura diferent a la majoritària
 • Tenir una orientació sexual diferent a la majoritària

I jo que hi puc fer?

     L’exclusió social és un procés dinàmic. Això vol dir que les circumstàncies d’una persona exclosa poden empitjorar i també millorar, si es donen les condicions adequades. Com a procés de canvi constant la pobresa i l’exclusió es poden prevenir, aturar i fer retrocedir.

     En la mesura que som coneixedors del procés que comporta trobar-se en situació de pobresa i/o l’exclusió social i sabent que qualsevol de nosaltres estem en risc de troba’ns-hi, tenim més elements per a revisar els nostres valors com  a ciutadans,  professionals i teixit social per a iniciar accions  a favor de la inclusió social.ajudar