INCLUSIÓ SOCIAL

logotip Consell

     La inclusió social és el procés a través del qual ampliem les oportunitats de les persones per poder participar plenament a la societat. És alhora un mecanisme de prevenció, de suport, de compensació de les desigualtats i de capacitació que té com a finalitat que les persones puguin exercir els seus drets, es puguin desenvolupar lliure i autònomament com a persones i que tinguin l’oportunitat d’accés, en igualtat de condicions, a l’educació, el treball, els recursos bàsics, la salut, l’habitatge, la participació social i a unes relacions positives amb l’entorn .

     El Consell Comarcal del Tarragonès desenvolupa des de l’any 2010 el Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social del Tarragonès. En aquesta pàgina hi trobareu notícies, articles, experiències, accions i informació sobre entitats i recursos relacionats amb la Inclusió Social.

En aquest article la Sió ens explica d’una manera senzilla què és la inclusió social, quin és el procés d’exclusió i en què es diferencia del concepte de pobresa, qui pot patir-la i que podem fer per prevenir-la