PROJECTE

logotip Consell

COMPARTIM CONEIXEMENT

El saber, en l’actual societat del coneixement, ha experimentat canvis importants:

 • Les noves tecnologies i especialment internet permeten un accés, distribució i intercanvi del saber com mai havia existit.
 • Els continguts del coneixement s’amplien i es tornen quasi bé inabastables.
 • El saber s’universalitza, es democratitza i la gestió del mateix avança sota noves estructures més obertes, flexibles i cooperatives.

La idea central del projecte es crear una xarxa  d’intercanvi d’informació i coneixement entre professionals dels diferents àmbits de la inclusió social a la comarca del Tarragonès. El projecte es fonamenta en que tots podem ensenyar i aprendre i que, compartir el que sabem ens situa en un paper actiu, millora la cohesió d’equip i ens beneficia mútuament.

xarxarodes

1| OBJECTIUS

a| Crear una xarxa de intercanvi de coneixement entre professionals de la comarca del Tarragonès i que alhora pugui ser útil per a la comunitat.

b| Divulgar informació, recursos, programes i accions inclusives que s’estiguin desenvolupant al territori de Tarragonès així com bones pràctiques que puguin ser útils per promoure la innovació social .

c| Posar a l’abast de les famílies informació, recursos educatius i lúdics que els puguin ser útils i els facilitin la seva tasca educativa.

banner-995563 (1)

2| METODOLOGIA I ACTIVITATS

a| Edició d’un blog “recursostarragones.wordpress.com” que constarà de tres espais (pàgines):

 • Espai de Recursos: Articles, estudis, activitats, continguts multimèdia i tecnològics útils per professionals de l’àmbit social: treballadors/es socials; educadors/es, psicòlegs, insertor/es laborals, monitors/es, etc.
 • Espai Inclusió: Notícies, formació, projectes i accions inclusives, entitats, bones pràctiques.
 • Espai Familiar: Activitats familiars, orientació educativa i propostes de lleure familiar.

b| Edició d’un butlletí electrònic de periodicitat mensual (per subscripció) amb les novetats del blog.

c| Realització de Càpsules de recursos trimestrals. La durada màxima de les càpsules serà de 1’30 hores. Les càpsules són presentacions curtes (màxim 8 minuts), dinàmiques i múltiples de recursos (màxim 8) presentats pels propis professionals de la xarxa de l’Area Bàsica i de Centres oberts.

d| El projecte preveu la possible realització de sessions de presentacions de projectes, entitats o petits monogràfics en funció d’interès i demanda.

idees

3| METODOLOGIA.

 • El blog i el butlletí disposarà d’un administrador que realitzarà també el paper de dinamitzador del projecte. La seva funció amb el suport dels professionals assignats al Pla d’inclusió serà:
 • Administrar i elaborar els continguts bàsics del blog i el butlletí.
 • Dinamitzar la participació dels professionals i col·laboradors al projecte.
 • Organitzar les càpsules.
 • El gruix de continguts del blog i les càpsules ha de procedir dels professionals – col·laboradors.